Aprenent a Conviure en la Diversitat 2022

El projecte “Aprenent a Conviure en la Diversitat”, segueix l’objectiu iniciat per CCPV-COAG en iniciatives anteriors com “La Casa de les Agri-Cultures”, o les accions coordinades amb l’Àrea de Relacions Laborals i Migracions de COAG. Aquest objectiu consisteix a treballar per la integració, la consecució de la plena incorporació de les persones migrants al desenvolupament cultural, laboral, institucional i polític de la societat, contribuint així a l’erradicació de tota classe de racisme o xenofòbia.

La iniciativa va sorgir al 2015 amb el suport de la Conselleria de Vicepresidència i Benestar Social. Des de 2022 amb un interés d’enfortir la integració amb una major perspectiva de desenvolupament rural a aquest projecte, el conveni que el fa posible es formalitza amb la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

Aquesta iniciativa tracta d’aprofitar l’experiència acumulada per a millorar l’impacte de la proposta. Per a això es manté una coordinació amb organitzacions dedicades a l’atenció a població vinguda d’altres indrets (València Acull, AVSA-Cotasa, l’associació de veïnes i veïns de Natzaret i el Centre La Dinamo).

Les activitats que centren la major part de treball del projecte són aquelles dedicades a l’atenció i informació i la de gestió de contractacions agràries. Les campanyes agrícoles amb major ocupació són les de verema a l’interior de la província de València i la de recol·lecció de raïm de taula a Alacant.

El present projecte planteja, a més, la realització de cursos genèrics que milloren ocupabilitat de les persones, i cursos específics sobre sobre fitosanitaris, elaboració alimentària i tècniques agràries agroecològiques (sector de major ocupabilitat en l’àmbit agrari) amb la participació tant de professorat i alumnat local i estranger perquè el propi curs siga un espai d’integració.

Així mateix, es planifiquen activitats i eixides que ajuden al coneixement de l’entorn rural i agrari valencià i d’experiències d’integració rural per a famílies i persones immigrants.

Transparència

Aquest projecte és possible gràcies a l’establiment d’un conveni entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria D’agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica i la Coordinadora Camperola del País Valencià – COAG, regulador de la subvenció nominativa per valor de setanta quatre mil euros que s’inclou en l’aplicació pressupostària 12.02.02.542.20.4: Programa pressupostari 542.20 “Desenvolupament Rural, Qualitat, Producció Ecològica, R+D+I” , Línia S1147000 “Programa de millora de les condicions de les persones migrants temporeres”.