A MORTALITAT DE RUSCOS DELS TRES ÚLTIMS ANYS I L'APLICACIÓ DE L'ACORD DE LA PINYOLÀ, AMENACEN LA POL·LINITZACIÓ DE CULTIUS COM L'ALVOCAT

–  S’estima caiguda del cens apícola entre el 40-50%
–  La reducció d’abelles polinitzadoraes serà més acusada pel decret de la pinyolà

Els esdeveniments climàtics extrems com les pluges persistents de primavera dels tres últims anys i els problemes derivats de la Varroosis han minvat la producció de mel i han delmat la cabanya apícola. S’estima que el cens apícola actual pot haver-se reduït en un 40-50% i els ruscos enfronten la primavera en un estat de feblesa que no és habitual.

La reducció d’abelles disponibles per a pol·linitzar cultius de primavera serà més acusada degut l’aplicació d’un nou Acord del Consell sobre del desterrament dels ruscos durant la floració de cítrics (Acord del 10-3-23, DOGV 9551). Fa 30 anys que les abelles són utilitzades com a bocs expiatoris d’un problema creat per la falta de planificació de les varietats de cítrics, l’única responsabilitat dels quals és dels citricultors i de la Conselleria d’Agricultura. Quan es planten varietats compatibles adjacents sense control, l’aparició de llavors és un problema lògic, però les abelles són un subjecte passiu i és una fal·làcia descarregar la responsabilitat en els apicultors quan la solució del problema passaria per ordenar les plantacions d’híbrids de mandariner. El greuge per al sector apícola valencià és major quan existeixen altres opcions per a recuperar la convivència com el emmallat, varietats d’híbrids sense problemes de llavors i fins i tot tractaments efectius basats en el sofre.

El cens d’apicultors professionals ha caigut a la meitat a la Comunitat Valenciana durant l’última dècada. Se senten defraudats per l’administració valenciana, que ha escatimat les ajudes agroambientals a l’apicultura pels seus beneficis en la pol·linització que els apicultors de la resta de CCAA venen percebent des de fa més de 10 anys. Se senten discriminats i perseguits per l’aplicació de la Pinyolà durant 30 anys. Se senten impotents davant els desastres climàtics que tant estan afectant aquest sector. Davant aquesta perspectiva, la renovació generacional és gairebé nul·la i no són pocs els joves apicultors que traslladaran la seva explotació a Castella-la Manxa, on si que hi ha un decidit suport institucional a l’apicultura.

Si sumem la decadència crònica de la resta d’insectes pol·linitzadors en els ambients agraris a causa de la destrucció d’hàbitats i l’ús intensiu de fitosanitaris, el resultat pot ser molt negatiu per a cultius com l’alvocat i el kiwi, la distribució i l’època de floració del qual coincideix amb els cítrics.

Les cultivars d’alvocat han experimentat un augment considerable en els últims anys a causa de la falta de rendibilitat dels cítrics, per això se situen disseminats en les zones més càlides de l’àrea citrícola. Segons la bibliografia consultada, les abelles mel·líferes són un pol·linitzador molt efectiu de les flors d’alvocat, però és molt convenient que la densitat de ruscos sigui alta perquè les abelles tenen una major preferència per les flors de cítrics (5-10 ruscos per hectàrea).

Per tot això, per a garantir la correcta producció dels cultius i la flora natural que comparteixen territori amb els cítrics i que coincideixen en la seva època de floració, seria necessari assegurar la presència abundant d’abelles mel·líferes, la qual cosa no és compatible amb l’aplicació de l’Acord de la Pinyolà que obliga a la retirada dels ruscos de les zones citrícoles durant els mesos d’abril i maig de 2023.

pol·linització de l’lalvocat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.