El projecte Collites futures sorgeix amb l’objectiu de donar suport al relleu generacional en l’agricultura amb models sostenibles econòmica, ambiental i socialment per a garantir un futur agrari viable. La intervenció té com a focus principal el suport a les Escoles de Capacitació Agrària, claus en aquest objectiu. 

El projecte tracta de diversificar les experiències formatives, millorar l’ocupabilitat de l’alumnat, fomentar l’emprenedoria i oferir suport i seguiment a les incorporacions com a professionals a l’àmbit agrari, augmentar l’interés de joves per a dedicar-se al món agrari amb projectes agroecològics i tractar estratègicament i de manera transversal qüestions lligades a l’àmbit rural i agrari, com per exemple les qüestions més arrelades a la cultura local, la visibilització del paper de la dona rural, les problemàtiques del despoblament, els reptes ambientals, les xarxes i plataformes rurals, els exemples d’altres territoris i països. 

Les activitats proposades es plantegen en diferents blocs o paquets:

Cursos de formació i visites tècniques i formatives, pràctiques d’empresa agrària, edició de materials formatius, seguiment personalitzat per a la instal·lació en pròpies emprenedories i les que hem denominat com a activitats de transversalització estratègica, enfocades a l’intercanvi amb joves d’altres territoris o grups de llauradors i llauradores pertanyents a les xarxes de CCPV-COAG, visites d’expertes i experts en temàtiques agràries i rurals o l’organització d’esdeveniments tractant així d’aportar aquelles temàtiques que es consideren estratègiques per a la consecució dels objectius del projecte.

CURSOS

GUIA DE MICROCELLERS

PUBLICACIÓ SOBRE L'HISTORIA DEL SINDICALISME AGRARI

MINI SERIE DOCUMENTAL: COLLITES FUTURES

TRANSPARÈNCIA

Aquest projecte és possible gràcies a l’establiment d’un conveni de col·laboració entre la Diputació Provincial de València i la Coordinadora Llauradora del País Valencià – COAG, regulador de la subvenció nominativa per valor de cinquanta mil euros, consignada en el pressupost de despeses de la corporació provincial per a l’exercici 2021, destinada al desenvolupament del projecte “Collites Futures” en 2021