El projecte BOND, finançat per la Comissió Europea en el marc de l’Horitzó 2020, ha aglutinat a 17 entitats sòcies de 14 països europeus, amb la finalitat d’identificar les barreres que es presenten en el context europeu per a promoure processos d’acció col·lectiva en el sector agroalimentari.

En un procés que ha involucrat a més de 320 agricultors i agricultores de tota Europa, el projecte ha desenvolupat activitats que han generat reflexió i debat entre les persones participants, així com eines orientades a resoldre les barreres identificades.

En un primer moment, 60 agricultors i agricultores (anomenats representants) de tota Europa van ser seleccionades per a participar en sengles viatges de camp organitzats en 6 països. L’objectiu era visitar experiències d’èxit per la seua capacitat de generar processos col·lectius en diferents contextos i amb diferents inquietuds. En l’Estat espanyol, CCPV- COAG va organitzar la primera de totes durant el mes de febrer de 2018. Durant una setmana, visitem experiències com: la Tira de Comptar en Mercavalencia, grups de consum, mercats llauradors, Menjadors escolars, restaurants de proximitat; iniciatives de Bancs de Terres, vam donar a conéixer la Plataforma per la Sobirania Alimentària; l’SPG Ecollaures; les iniciatives de regulació pública per a fer costat a les transformacions alimentàries camperoles i artesanes, a través de l’aplicació de la flexibilitat de les normatives higiènic sanitàries, contemplada en els reglaments europeus.

Les representants de l’Estat espanyol en aquests viatges d’estudi van ser Dora Cabaleiro del Sindicat Labrego Galego (SLG) i Mireia Vidal de CCPV-COAG, que van assistir al que va organitzar l’organització camperola sòcia del projecte, Land Workers Alliance a Regne Unit.

Amb la idea de posar en comú els aprenentatges d’aquests viatges de camp, i també amb la finalitat d’avançar en la identificació de les dificultats i els principals àmbits de treball per als processos col·lectius en el sector agroalimentari europeu, la Universitat de Còrdova (UCO) sòcia de BOND, a través de l’Institut Sociològic d’Estudis Camperols (ISEC) va organitzar el Fòrum de Còrdova, en el qual les 60 representants, juntament amb les 17 entitats sòcies, un equip d’interpretació simultània i un grup de voluntàries de l’entorn de l’ISEC, es van donar cita a la fi de setembre de 2018, durant dos dies.

Després del Fòrum de Còrdova, l’ISEC va desenvolupar una metodologia participativa per a generar o reforçar, segons el cas, processos d’organització col·lectiva en els diferents contextos del projecte. Els tallers que es van desenvolupar en el context de la metodologia participativa van servir de base per a iniciar el disseny del que serien els tallers nacionals, que van ser coordinats en 10 països diferents per CCPV-COAG. El que va organitzar l’entitat sòcia SLG, a Santiago de Compostel·la durant dos dies, va abordar diverses qüestions relacionades amb la no aplicació de la flexibilitat contemplada en les regulacions europea higiènic sanitàries. 58 persones de diferents organitzacions i sectors, i de tot l’Estat, ens vam donar cita per a identificar les barreres i analitzar el potencial de l’acció col·lectiva per a generar incidència política a nivell estatal i autonòmic. Arran d’aquest taller CCPV-COAG, juntament amb SLG, l‘ISEC (UCO) i l’AISEC signem un Memorandum of understanding (acord marc) per a impulsar el desenvolupament d’un procés col·lectiu d’incidència en les normatives estatals relacionades amb el paquet higiènic sanitari i l’aplicació de la flexibilitat contemplada en ell, que al nostre país a penes s’ha desenvolupat. Per a aprofundir en les activitats i processos que estem promovent en aquest marc, punxa ací.

Hem volgut sistematitzar tot el nostre aprenentatge per a poder compartir-lo després amb totes aquelles persones, organitzacions i xarxes que senten, com nosaltres, la necessitat d’actuar col·lectivament per a continuar construint un model alimentari ambientalment sostenible, econòmicament just, i social i culturalment adequat. El resultat de tot aquest treball pot trobar-se en la web de BOND.

Per a qualsevol aclariment, pots contactar amb la persona coordinadora del projecte en CCPV-COAG, Juan Clemente Abad (juan@ccpvcoag.org).