El projecte aprenent a Conviure en la Diversitat, segueix l’objectiu iniciat per CCPV-COAG en iniciatives anteriors com “La Casa de les Agri-Cultures”, o les accions coordinades amb l’Àrea de Relacions Laborals i Migracions de COAG. Aquest objectiu consisteix a treballar per la integració, la consecució de la plena incorporació de les persones migrants al desenvolupament cultural, laboral, institucional i polític de la societat, contribuint així a l’erradicació de tota classe de racisme o xenofòbia.

Aquest projecte es desenvolupa des de 2015, amb el suport de la Conselleria de Vicepresidència i Benestar Social, tractant d’aprofitar l’experiència acumulada per a millorar l’impacte de la proposta. Per a això es manté una coordinació amb organitzacions dedicades a l’atenció a població vinguda d’altres indrets (València Acull, Cepaim, AVSA-Cotasa, l’associació de veïnes i veïns de Natzaret i el Centre La Dinamo). Cada any, s’imparteixen diversos cursos genèrics i, a més, el present projecte planteja la realització d’uns cursos específics sobre agroecologia (sector de major ocupabilitat en l’àmbit agrari) amb la participació tant de professorat i alumnat local i estranger perquè el propi curs siga un espai d’integració. Entre el professorat i l’alumnat local participen agricultores i agricultors amb possibilitat d’allotjament, acompanyament en pràctiques i contractació. Així mateix, s’han planificat eixides de reconeixement de l’entorn rural i agrari valencià i visita a experiències d’èxit. D’altra banda, CCPV-COAG realitza una labor contínua d’informació, suport, gestió i acompanyament per a la contractació en l’agricultura i ramaderia.

Aprenent a conviviure en la diversitat