Coordinadora Camperola del País Valencià (CCPV-COAG)

CCPV-COAG som una Organització Agrària Professional d’àmbit territorial valencià. La nostra acció abasta l’activitat que es desenvolupa dins del marc agrari i rural amb especial interés en la xicoteta explotació familiar agrària, ramadera i silvícola. Tenint com a principal objectiu assegurar un futur alimentari viable, just i inclusiu per a tota la societat, donem suport a la incorporació de joves a l’activitat agrària, apostem per la igualtat entre homes i dones, defensem la diversitat agrària i reivindiquem els drets de les persones que viuen i treballen en el món rural i en el sector agroalimentari. La nostra perspectiva és plural, independent i reivindicativa.

Treballem en col·laboració i en xarxa amb nombroses entitats, on destacaríem espais de coordinació com la Plataforma per la Soberania Alimentària del País Valencià o institucions com la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, on participem des de 2014, el Consell Alimentari de València o el Consell de l’Horta. També tenim representació en diversos consells agraris municipals, Grups d’Acció Local, comités consultius i altres espais i estructures de coordinació a Castelló, València i Alacant.

CCPV-COAG compta amb diferents àrees de treball amb respectius i respectives responsables sindicals que les coordinen.

Les estratègies centrals de l’organització són:
La incorporació de persones joves en l’àmbit agrari. Promoció del relleu generacional.
La millora de la imatge dels agricultors i les agricultores en la societat.
La promoció del model agrari i alimentari econòmicament just, ambientalment sostenible i social i culturalment apropiat.
La lluita contra el procés de Canvi Climàtic i la sensibilització sobre les seues conseqüències.
La visibilització del paper de les dones rurals.
Foment del cooperativisme agrari i social.
La formació i capacitació tècnica, política i social.

CCPV-COAG està federada en La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) que és la primera organització agrària professional constituïda d’àmbit estatal (1977). Defensa els interessos del model social i professional de l’agricultura. Representa i dóna servei a més de 150.000 agricultors i agricultores, ramaderes i ramaders a través de les seues 220 oficines en tot el territori estatal i disposa d’una delegació permanent a Brussel·les. Està reconeguda pel Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient com a organització agrària més representativa i consegüentment forma part del Comité Assessor Agrari, òrgan d’interlocució oficial. A més, és membre del Consell Econòmic i Social (CES), el COPA-COGECA i la Coordinadora Europea de la Via Llauradora i de la Via Llauradora Internacional, qui va encunyar a 1996 el terme Sobirania Alimentària, dotant-lo de contingut i d’experiències a tot el món.