La Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca ha anunciat l’obertura de les sol·licituds per a les ajudes a la certificació de producció ecològica en la Comunitat Valenciana per a l’any 2024.

El pressupost assignat ascendeix a 997.000 euros, amb la possibilitat d’un increment addicional de fins a 330.000 euros. La subvenció cobrirà el 80% de les despeses subvencionables, millorant el 70% atorgat l’any anterior. Les sol·licituds poden presentar-se fins a finals d’aquest mes. Aquestes ajudes són finançades exclusivament amb fons de la hisenda pública valenciana, segons indica l’administració autonòmica en un comunicat.

El propòsit d’aquestes ajudes és secundar parcialment el cost de la certificació de productes agroalimentaris, fomentant així la producció ecològica en la Comunitat Valenciana.

Les ajudes estan dirigides als titulars d’explotacions agropecuàries, així com a empreses dedicades a l’elaboració, manipulació, envasament, emmagatzematge, exportació o comercialització de productes ecològics que complisquen amb la normativa vigent sobre producció i etiquetatge de productes ecològics. També estan incloses les activitats del Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (*CAECV).

Aquestes subvencions són un mecanisme per a millorar la competitivitat del sector agrari, proporcionant als consumidors una garantia objectiva de qualitat a través del sistema de control i certificació. La resolució que convoca aquestes ajudes ha sigut publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

INFORMACIÓ IMPORTANT

📅 Terminis importants:

  • Sol·licitud: 13-06-2024 al 04-07-2024
  • Al·legació/Aportació: A partir del 13-06-2024

💰 Observacions:

  • Subvencionables: Quotes de manteniment anual per control i certificació abonades al Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV).
  • No subvencionables: Quotes de concessió de certificació, ampliacions, reduccions del període de conversió o altres despeses al CAECV.

👥 Beneficiaris: Persones físiques o jurídiques inscrites en el Registre d’operadors titulars d’explotacions agropecuàries o en el Registre d’operadors d’empreses d’elaboració, manipulació, envasament, emmagatzematge, exportació i/o comercialització de productes ecològics, segons l’article 4 de l’Ordre 30/2010.

Ajudes a la certificació de la producció ecològica

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.