ASAJA, COAG, UPA i Cooperatives Agroalimentàries d'Espanya denuncien les imposicions de AGROSEGURO a l'hora de consensuar el sistema d'assegurances agràries

Madrid, 10 de desembre de 2021.- En el grup de Treball de Cítrics, on s’haurien de consensuar les noves condicions d’aquesta línia del segur, Agroseguro ha imposat el seu criteri de manera unilateral eliminant l’extensió de garanties per al risc pedra i suprimint la cobertura de danys de qualitat per vent, alguna cosa que serà acceptat per ENESA sense ni tan sols estudiar altres alternatives, malgrat el rebuig unànime del sector productor i de les Comunitats Autònomes.

Les Organitzacions Agràries i Cooperatives, recorden que l’objecte de l’assegurança agrària és contribuir a l’estabilitat de les rendes de les explotacions agràries mitjançant la seva protecció enfront de les adversitats climàtiques i altres riscos naturals, i que aquesta és una política clau del Ministeri. Per tant, el Ministeri a través de ENESA, ha de ser capaç de garantir que les diferents eines dins de l’assegurança com són els instruments de suport i les tarifes i condicions de l’assegurança siguin útils per a disminuir la vulnerabilitat del sector, sense imposicions.

També volem ressaltar que aquesta imposició unilateral i moltes vegades indiscriminada, augmenta la desconfiança i el malestar en el sector agrari, i només pot degenerar en descontentament i abandó.

Durant els 43 anys d’implantació de l’Assegurança Agrària Espanyola, tant l’Administració Central com les Autonòmiques, el pool assegurador, les Organitzacions Agràries i Cooperatives Agroalimentàries, han treballat, braç a braç, per a implementar millores que han permès donar resposta asseguradora a les necessitats reals del camp i a l’Administració minimitzar les ajudes extraordinàries després d’un gran sinistre.

Cal recordar que l’Assegurança Agrària és l’única eina de gestió de riscos que està a la disposició del sector que li permet mantenir la renda agrària quan ocorren esdeveniments d’origen climàtic no controlables pels assegurats, i que provoquen importants pèrdues econòmiques en les explotacions.

Però des de fa un temps, les Organitzacions Agràries i Cooperatives Agroalimentàries, com a col·laboradors en la confecció de l’Assegurança Agrària, venim denunciant l’aplicació de decisions unilaterals per part de Agroseguro, sense oposició per part de ENESA, en perjudici de les necessitats del sector agropecuari.

Serveixi com a exemple la decisió de Agroseguro d’eliminar l’extensió de garanties en l’assegurança de fruiteres malgrat l’oposició rotunda del sector, o més recentment la mateixa decisió per a l’assegurança de cítrics. Aquesta no ha estat la primera vegada que les decisions en els grups de la Comissió General de ENESA es prenen seguint les directrius de Agroseguro, i en el futur vindran encara més, encaminades a eliminar garanties, cobertures i sobretot a un major cost de l’assegurança per part dels assegurats

No podem obviar el gran nombre de propostes que el sector ha llançat per a millorar el nivell d’assegurament en línies tan important com fruita seca o hortalisses, totes elles rebutjades per Agroseguro, i que tampoc han comptat amb el suport de ENESA.

Des de la nostra posició exigim a l’Administració Central, en aquest cas a ENESA, que insti el pol assegurador a mantenir les cobertures necessàries per a garantir la renda agrària. Agroseguro no ha de continuar imposant el seu criteri dins dels grups de la Comissió General, ja que les decisions en aquest òrgan han de secundar-se en l’acord entre les parts. El principal objectiu d’aquests òrgans de treball i decisió ha de continuar sent assegurar la renda agrària. De no ser així, ens enfrontem a una crisi de credibilitat del conjunt del sistema.

ASAJA, COAG, UPA i Cooperatives Agroalimentàries d’Espanya denuncien les imposicions de AGROSEGURO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.