És important destacar que en COAG creiem, a partir de l'anàlisi de les dades de comerç exterior, que la mel que no està comprant-se per part de la indústria espanyola directament a la Xina es *triangula a través d'altres països del nostre entorn comunitari (Romania, Polònia, Portugal).

Amb les dades del primer trimestre de l’any 2021, convé assenyalar nous canvis importants que semblen estar produint-se en el mercat de la mel a Espanya: 

  • Romania se situa, en aquest primer trimestre de 2021, com el principal país proveïdor de mel de la indústria espanyola (per davant de la Xina i d’altres països habitualment proveïdors com Portugal, l’Uruguai o Ucraïna). La quantitat de mel procedent de Romania en els mesos de gener, febrer i març aconsegueix les 1.595 tones (el 37’3% del volum total importat per Espanya en el que va d’any) i entra a un preu mitjà de 1’60 €/kg. Durant els anys anteriors Romania mai havia superat el 10% del volum total comprat per la indústria del nostre país.

  • Durant el primer trimestre de 2021 la Xina es manté fora del primer lloc del rànquing de països proveïdors de mel per a operadors espanyols. Encara així, continua situant-se en un lloc important: com a segon proveïdor en importància per volum (amb un total de 1.297 tones col·locades directament en el nostre mercat, la qual cosa suposa un 16% de les importacions totals del nostre país i una xifra un 14% superior a la del mateix trimestre de l’any passat). El preu mitjà d’entrada és de 1’34 €/k.

  • Portugal abandona el primer lloc (aconseguit en 2020) del rànquing de països proveïdors de mel a Espanya i se situa, en aquest primer trimestre de 2021, en 7é lloc en aqueixa classificació. Durant els tres primers mesos de l’any la indústria espanyola ha comprat al país veí un total de 445 tones de mel (quantitat molt allunyada de les 1.988 adquirides en el mateix període de 2020) i ho ha fet a un preu mitjà de 2’44 €/kg. Aquest preu mitjà suposa un increment de més d’1 €/kg respecte al preu mitjà d’entrada de mel procedent de Portugal en tot l’any 2020.

  • Ucraïna se situa, en el primer trimestre de 2021, com a tercer proveïdor en importància per volum de mel per a la indústria espanyola. S’ha importat un total de 1.040 tones d’Ucraïna a un preu mitjà de 1’60 €/kg.

  • l’Uruguai (un dels països del MERCOSUR amb els quals la UE vol liberalitzar el comerç de mel a través d’un acord bilateral) es manté com a proveïdor important durant el primer trimestre de 2021 (amb 884 tones: pràcticament el mateix volum, en termes absoluts, que en el mateix període de l’any anterior). El preu mitjà d’entrada de la mel uruguaiana és de 2 €/kg.

  • Les províncies més compradores de mel d’Espanya han sigut, durant aquest primer trimestre, València, Castelló, Salamanca, Burgos i Osca. La mel procedent de Romania s’ha comprat, quasi íntegrament (1.508 tones de les 1.595 importades en total per Espanya), per empreses valencianes. També València ha sigut la principal compradora de mel xinesa (1.043 tones).

  •  Són cridaners els canvis que s’estan produint en aquest primer trimestre de l’any quant a orígens geogràfics i vies d’entrada de mel a Espanya. En COAG seguirem amb atenció l’evolució d’aquests canvis.
BALANÇ D’IMPORTACIONS DE MEL DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.