Proposta COAG fòrum de diàleg ramaderia extensiva 16 i 17 de maig a Toledo.​

 • Des de 2006, Espanya ha perdut 21.946 explotacions de vaca nodrissa i 6.132 explotacions d’oví de carn. No obstant això, en boví en extensiu la mitjana d’animals per explotació ha augmentat un 32%. El futur de la ramaderia extensiva en mans de ramaderes i ramaders familiars està en risc.
 • Durant el Fòrum de diàleg de la Ramaderia Extensiva, convocat pel Ministeri d’Agricultura durant el 16 i 17 de maig a Toledo, COAG reclamarà que s’aborde la situació de falta de preus i ingressos, la sanitat animal, els escorxadors i la comercialització, així com el relleu generacional i la incidència del llop i els animals salvatges.
 • A més, COAG rebutjarà la imposició del veterinari d’explotació i del pla sanitari integral. “És una mesura que excedeix la normativa europea, que generaria més costos i burocràcia per al ramader sense aportar millores a la cura, sanitat i benestar dels animals”, ha subratllat Ángeles Santos, responsable de Ramaderia Extensiva de l’Executiva de COAG.

Madrid, 14 de maig de 2024.  L’organització agrària COAG rebutjarà frontalment la imposició del veterinari d’explotació i del pla sanitari integral durant en el Fòrum de diàleg per a la Ramaderia Extensiva, convocat pel Ministeri d’Agricultura durant els pròxims 16 i 17 de maig a Toledo. “Tal com hem mantingut durant tot el procés de negociació amb Planas, és una mesura que excedeix la normativa europea i que generaria més costos i burocràcia per al ramader sense aportar millores a la cura, sanitat i benestar dels animals. Una pròrroga de l’entrada en vigor de la normativa que recull aquestes obligacions no és suficient; exigim la seua eliminació”, ha subratllat Ángeles Santos, responsable de Ramaderia Extensiva de l’Executiva de COAG.

La delegació d’aquesta organització en el Fòrum estarà formada per la mateixa Ángeles Santos, el responsable del sector de boví de carn, Joaquín Gargallo, el responsable del sector oví-caprí, Antonio Punzano, la secretària general del Sindicat Lábrego Galego, Isabel Villalba, el President de COAG Salamanca, José Manuel Cortés i la responsable tècnica de Ramaderia, Iria Costela. Els ramaders i ramaderes de COAG denunciaran en les diferents taules de treball en les quals participen la complicada situació en la qual es troben les xicotetes i mesures explotacions ramaderes en extensiu per la falta de preus i ingressos, les problemàtiques entorn de la gestió de la sanitat animal, els escorxadors i la comercialització, així com els problemes de relleu generacional i la incidència del llop i els animals salvatges.

Cada any, 1.550 ramaders/as en règim extensiu es veuen obligats a tirar el tancament. Des de 2006, Espanya ha perdut 21.946 explotacions de vaca nodrissa i 6.132 explotacions d’oví de carn. No obstant això, en boví en extensiu la mitjana d’animals per explotació ha augmentat un 32%. “Des de COAG reivindicarem un model que incentive una “ramaderia amb ramaders/es” per a no deixar en mans de grans empreses, macro-explotacions i fons d’inversió el futur de la nostra ramaderia extensiva”.

Les polítiques públiques i les estratègies comercials de les grans empreses espenten a la ramaderia extensiva a un major dimensionament i una major burocratització. Això dificulta l’adaptació de les xicotetes i/o mitjanes explotacions, de caràcter majoritàriament familiar, a les noves exigències i situa a tota la ramaderia extensiva en el punt de mira dels fons d’inversió. En relació a això, els responsables dels sectors ramaders de COAG reivindicaran les següents mesures en matèria de rendibilitat, mercats i sanitat animal:

 • Les particulars condicions dels ramaders i ramaderes d’extensiu dels nostres territoris fan que la rendibilitat de les seues explotacions es veja amenaçada. En particular, la d’aquells que gestionen explotacions xicotetes i/o mitjanes, de caràcter majoritàriament família En aquest sentit, no es pot eludir la qüestió de la reducció de les ajudes de la PAC, que, hui dia, són un pilar imprescindible a garantir la rendibilitat d’aquest model d’explotació.
 • Rebuig a la imposició del Veterinari d’explotació i al Pla Integral Sanitari.
 • La sanitat animal ha de ser compatible amb la ramaderia extensiva. És necessari flexibilitzar tot el possible la normativa estatal sense incomplir les exigències internacionals. També cal valorar el risc de transmissió de determinades malalties a la ramaderia extensiva a través de la fauna silvestre i cinegètica.
 • S’han de recuperar les ajudes a les Associacions de Defensa Sanitària (ADS) com a alternativa als veterinaris d’explotació.
 • Ha de facilitar-se la venda de producte des de les ramaderies en règim extensiu, i no sols la venda d’animals vius: una major flexibilització de determinats requisits per a la producció i distribució dels productes procedents de ramaderia extensiva en circuits curts de comercialització ajudaria a millorar la rendibilitat de les xicotetes i/o mitjanes explotacions, de caràcter majoritàriament familiar. A més, s’ha de recuperar la xarxa d’escorxadors públics municipals i posar en marxa una xarxa pública d’escorxadors mòbils, de manera que s’afavorisca l’accés des de ramaderies de tot l’Estat, ajudaria a reduir la dependència d’altres operadors i contribuiria a millorar la pròpia comercialització dels productes procedents de la ramaderia extensiva en circuits curts.
 • Les figures de qualitat (producció ecològica, DOPs o IGPs) per si soles no són una solució per a millorar la rendibilitat de la ramaderia extensiva. Molts ramaderes/as es veuen obligats a vendre productes d’alta qualitat, emparats sota aquestes figures, a preus que no remuneren l’esforç invertit en la seua producció (per inserir-se en una cadena de valor desigual que perjudica, sobretot, als xicotets i/o mitjans ramaders).
 • És important que les Comunitats Autònomes i la resta de l’Estat (a través de AICA), cadascuna en l’àmbit de les seues competències, facen complir la llei de cadena alimentària: s’han de dedicar més recursos econòmics i humans per a això, augmentar les actuacions d’ofici per al control i sanció, i millorar la coordinació efectiva entre aquestes autoritats competents.
 • Sol·licitem la suspensió de la inclusió del llop en el Llistat d’Espècies en Règim de Protecció Especial (LESPRE).
 • Rebutgem els acords de lliure comerç. Aquests perjudiquen molt especialment a la ramaderia extensiva en afavorir l’entrada en el mercat de productes d’origen animal a uns preus que trenquen el mercat i contribueixen a la destrucció de teixit productiu., cas de l’acord UE amb Mercosur que s’està negociant o Nova Zelanda, en el cas del corder.
 • Actualment no existeixen polítiques públiques que afavorisquen el relleu generacional: no existeixen mesures d’accés i acompanyament en el sector (programes d’acolliment, de rendibilitat, de formació, d’accés a la terra i la protecció del sòl agrari que impedisca l’acaparament de terres per fons d’inversió). Per a garantir el relleu generacional cal garantir les condicions de vida als pobles (accés a l’habitatge, a la terra, a la sanitat pública) i evitar l’aterratge de grans infraestructures i fons d’inversió.
 • Tornar a les antigues taules de conversió de UGM de la PAC (enfocament territorial). Les actuals conversions fomenten la intensificació en el sector. Per exemple, en oví-caprí el valor d’un cap ( ovella / cabra) valia 0,15 i ara se situa en 0,10. D’aquesta manera, cal incrementar un 33% la cabanya per a mantindre el mateix import d’ajuda PAC.
Cada any, 1.550 ramaders en règim extensiu es veuen obligats a tirar el tancament

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.