L’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA), organisme dependent de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, ha anunciat la convocatòria d’ajudes per a plans de reconversió i reestructuració de col·lectius, publicada al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Objectiu de les ajudes

L’AVFGA destinarà 200.000 euros durant l’any 2024 per a ajudar a les explotacions agràries valencianes a afrontar problemes com l’excessiva fragmentació de les propietats i la limitada modernització de les explotacions. Aquestes ajudes formen part del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, ampliat fins al 31 de desembre de 2025, segons el Reglament (UE) 2020/2000.

Finalitat

Les ajudes estan dissenyades per a incentivar actuacions sobre un conjunt de parcel·les amb l’objectiu de realitzar una reconversió o reestructuració col·lectiva. Això permetrà dur a terme una gestió conjunta i racionalitzar l’ús dels mitjans per a les activitats agràries, així com altres iniciatives que afegeixin valor al conjunt de parcel·les i produccions.

Objectius

  • Creació d’explotacions viables: Desenvolupar explotacions agràries amb una estructura adequada i viables des d’un punt de vista agronòmic i econòmic.
  • Eficiència hídrica i energètica: Millorar l’eficiència dels sistemes de reg.
  • Reducció de costos: Disminuir els costos de producció i el consum d’inputs, augmentant la competitivitat de l’explotació.
  • Adaptació al mercat: Adequar la producció a les demandes del mercat i millorar la qualitat dels productes.
  • Conservació del medi ambient: Evitar l’abandonament de les parcel·les i conservar l’entorn natural.

Despeses subvencionables

Les ajudes cobreixen despeses com:

  • Compra de terres agrícoles.
  • Gestió en comú de parcel·les.
  • Millora de l’eficiència hídrica i energètica en l’ús de l’aigua de reg.
  • Implantació de mètodes de cultiu tecnològicament avançats.
  • Adquisició de patents, llicències, drets d’autor o marques registrades.

Beneficiaris

Podran sol·licitar aquestes ajudes les cooperatives, societats agràries de transformació o qualsevol altra entitat associativa amb personalitat jurídica que agrupi persones físiques o jurídiques. Les entitats associatives han de tenir entre els seus objectius la gestió conjunta de l’explotació per a millorar la seua adaptació al mercat, incrementar els beneficis i assegurar la viabilitat econòmica.

Informació addicional

Per a més informació sobre aquestes ajudes, es pot consultar el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) al següent enllaç: DOGV

Convocatòria d’ajudes per a plans de reconversió i reestructuració de col·lectius

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.