“Els citricultors hem assumit el cost de tirar avant la nostra producció anual i ara, per a la nostra desgràcia, estem assumint el cost de tirar les llimes al sòl, sense cap mena d'ingressos. Estem gastant al voltant de 30 cts/kg de llima per a no obtindre res a canvi”, ha sentenciat el responsable de cítrics de COAG, Pedro Gomáriz.

Fa diverses setmanes que COAG va demanar al Ministeri d'Agricultura una reunió urgent per a abordar la crítica situació de les llimeres i de moment no hi ha hagut resposta.

La Coordinadora d’Organitzacions d’Agricultors i Ramaders (*COAG) denúncia la greu situació del sector productor de llima. La campanya actual passarà a la història com la pitjor en termes de rendibilitat fins a la data, amb preus per davall dels costos de producció per a la immensa majoria de les persones productores, la qual cosa està derivant en greus pèrdues econòmiques en les principals zones de producció i fins i tot abandó d’explotacions i l’arrancada d’arbres.

“Els citricultors i citricultores hem assumit el cost de tirar avant la nostra producció anual i ara, per a la nostra desgràcia, estem assumint el cost de tirar les llimes al sòl, sense cap mena d’ingressos. És a dir, estem gastant al voltant de 30 cts/kg de llima per a no obtindre res a canvi”, ha assenyalat Pedro Gomáriz, responsable del sector citrícola de COAG. “Sense comptar amb els quilos que s’han mal pagat als qui produïm, si només tenim en compte les 400.000 tn de fruita que s’ha quedat en els camps estaríem parlant d’unes pèrdues de més de 120 milions d’euros”, ha afegit Gomáriz.

Ens trobem davant un mercat altament especulatiu, amb un creixent grau d’integració en substitució d’un model social de citricultura, i sense elements precisos per a la gestió de les crisis més greus, com és el cas de l’actual. El creixent volum d’importacions que afonen els mercats europeus, les alteracions de canvi climàtic i les malalties i plagues, a vegades també importades, així com l’augment de superfície dels últims anys,  han derivat en aquesta penosa situació. Segons les últimes dades publicades per l’Enquesta sobre Superfícies i Rendiments de Cultius d’Espanya, elaborada pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, la superfície de la llimera en regadiu ha augmentat un 51% (+16.800ha), principalment per la conversió de superfície d’altres cítrics, de fruiters no cítrics o d’hortalisses.

Considerem que, a més d’adoptar mesures urgents i estructurals per a pal·liar i revertir la situació present, s’ha de treballar de cara a futures campanyes i per al mitjà-llarg termini del sector. COAG es troba a l’espera de resposta per part del MAPA a una sol·licitud de reunió urgent en la qual poder traslladar una sèrie de propostes i conéixer la visió del Ministeri sobre la situació actual i les possibles actuacions que s’estiguen plantejant.

La pitjor campanya de llimera de la història deixa ja més de 120 milions en pèrdues i 400.000 tones de llimes en els arbres sense recollir

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.