Asaja, COAG i UPA sol·liciten actuacions urgents i la convocatòria del Ple de l'Observatori de la Cadena Alimentària

  • Ha transcorregut més d’un mes i encara no s’han publicat els estudis de cadena de valor pendents promesos per Planas en la reunió de l’Observatori del passat 20 de febrer.
  • A més, és necessari posar-se a treballar de manera immediata en el desenvolupament i generació d’índexs de referència de preus per sectors, tal com recull la Llei.

Les organitzacions professionals agràries, ASAJA, COAG i UPA, reclamen al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, actuacions urgents i la convocatòria del Ple de l’Observatori de la Cadena Alimentària. En una carta conjunta remesa al president de l’Observatori, José Miguel Herrero, les OPA recorden que el passat 20 de febrer va tenir lloc la XV sessió del Ple de l’Observatori de la Cadena. Durant aquesta, el ministre Planas va anunciar la publicació dels estudis de cadena de valor pendents, així com l’actualització dels ja aprovats per a la llet líquida i l’oli d’oliva verge extra.

Havent discorregut gairebé un mes des de la celebració d’aquesta reunió, les tres organitzacions signants reiteren “la necessitat d’aprovar i publicar de manera urgent els estudis per a totes les cadenes pendents (préssec-nectarina, patata, tomàquet, carn de boví, carn d’oví, taronja i llimona i mel, així com la citada actualització també de llet líquida i l’oli d’oliva verge extra)”. A tal fi, sol·licitem la convocatòria del Ple de l’Observatori de la Cadena, de manera que puguem complir amb els compromisos ja adquirits. “Aquests estudis són molt rellevants i beneficiosos per als diferents sectors i per al conjunt de la cadena alimentària al nostre país i la seva transparència”, han subratllat.

A més, ASAJA, COAG i UPA demanden la posada en marxa de nous estudis d’altres cadenes de valor, amb la finalitat de cobrir en el menor termini possible el major nombre de sectors agrícoles i ramaders.

D’altra banda, les organitzacions agràries sol·liciten que l’Observatori de Cadena comenci a treballar de manera immediata en el desenvolupament i generació d’índexs de referència de preus, especialment per a aquells productes i sectors que no disposen d’ells. La Llei 12/2013 recull aquesta funció per a l’Observatori en el seu article 20.1.m.

Aquesta llei estableix l’obligatorietat d’establir contractes per escrit, així com de contemplar en aquests contractes el preu en quantia fixa o variable, en funció únicament de factors objectius, verificables i no manipulables. “En molts sectors i productes no existeixen tals índexs que puguen complir aquests criteris, per la qual cosa es fa necessari que l’Observatori els estableixi i proporcioni així a les persones agricultores i ramaderes i als seus compradors un element necessari per a les negociacions”, han argumentat.

D’altra banda, i en nom de la transparència necessària per al correcte funcionament de la cadena de valor, s’insta la recuperació de la informació mensual sobre Preus Venda a Públic. Aquesta informació es va eliminar en 2018 per part del Ministeri de Comerç, amb l’acord del Ministeri d’Agricultura. El propi MAPA facilitava determinades dades a través del Panell de Consum en llars, però aquesta font és insuficient i, fins on sabem, ha deixat d’actualitzar-se en la pàgina web des de 2021.

Així mateix, és necessari proporcionar informació concreta i detallada per sectors sobre els preus de les transaccions en la sortida de les indústries. “La transparència dels preus als quals embenem els agricultors és molt elevada, amb dades públiques setmanals i una altra multitud de fonts d’informació. No obstant això, la informació de la resta de baules no existeix de manera oficial i pública. Hi ha una clara descompensació en aquest sentit, que afecta seriosament la transparència de la cadena de valor”, ha afirmat ASAJA, COAG i UPA.

Finalment, en l’escrit es reclama la creació d’un Observatori de costos i mercats d’inputs o en defecte d’això, un grup de treball en el si de l’Observatori de Cadena per a analitzar els preus i estructura dels diferents costos de producció per al sector primari (pinsos, fertilitzants, energia, mà d’obra…). “Ens trobem en una situació molt difícil per a la rendibilitat de les explotacions agrícoles i ramaderes. Els indicadors, com apuntava el mateix Ministre en la citada reunió de l’Observatori, assenyalen una possible baixada dels inputs i aquesta ha de traslladar-se al més aviat possible i evitant l’especulació a la producció primària, de manera que puguen veure’s alleujades en certa manera les tensions inflacionistes que trobem en l’actualitat i els consumidors es vegen en una situació més favorable”, han postil·lat.

Ple de l’Observatori de la Cadena Alimentària

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.