Davant el frau massiu detectat per les autoritats europees en les importacions de mel

COAG llança un missatge clar als consumidors: “la compra directa a l'apicultor és la millor garantia d'autenticitat i qualitat de la mel”

  • Segons la recerca de la Comissió Europea, gairebé un 50% de les importacions estarien adulterades. Xarops i succedanis de mel sotmesos a tractament industrial estan sent comercialitzats com a “mel” en els nostres mercats.
  • COAG demana al Govern i a la UE que retiren del mercat totes les mels falses que no complixen amb la normativa europea.

La Coordinadora d’Organitzacions d’Agricultors i Ramaders (COAG) demana al govern, CC.AA. i UE que reaccionen de manera contundent davant el frau massiu destapat per la recerca de la OLAF entorn de les importacions de “mel”. En aquest sentit, demandem la retirada immediata del mercat de tota la mel adulterada que no complix amb les disposicions de la Directiva 2001/110/CE de la mel de la UE.

La Comissió Europea acaba de fer públic l’informe, publicat conjuntament entre la OLAF (Oficina Europea de Lluita contra el Frau), el JRC (Centre Comú de Recerca de la Unió Europea) i la DG SANTE (Direcció General de Salut i Seguretat Alimentària de la Comissió Europea), en el qual es presenten els resultats d’un pla de controls dut a terme en frontera a centenars d’importacions de mel durant 2021 i 2022. Les conclusions de l’informe, sobre la base de les tècniques analítiques emprades en la recerca, és demolidora: un 46% de les mostres europees analitzades van ser fraudulentes i un 66% de les empreses importadores controlades van tenir, almenys, un resultat positiu. En el cas d’Espanya, els percentatges s’eleven a un 51% d’importacions amb producte fraudulent i un 85% d’empreses importadores amb, almenys, un resultat positiu.

COAG porta anys fent un seguiment exhaustiu del mercat de la mel i les importacions realitzades per la indústria espanyola i europea, i advertint que el preu de determinats productes importats i comercialitzats a Espanya és incompatible amb el seu etiquetatge com a “mel” en el mercat. Aquesta recerca de la Comissió ve a confirmar les nostres sospites i advertiments: que la presència massiva de xarops i succedanis de mel porten anys distorsionant el mercat i pressionant artificialment els preus de la mel espanyola a la baixa.

“Aquesta és una realitat inassumible per a un sector que està apostant, cada vegada més, per les produccions sostenibles i de qualitat, així com per adaptar-se a uns efectes del canvi climàtic devastadors per a les abelles i per a la nostra activitat”, ha declarat Pedro Loscertales, responsable de sector apícola de COAG; “Esperem una reacció del Ministeri d’Agricultura i de la Comissió Europea concorde a la gravetat de la informació publicada”.

Davant aquest escenari, des de COAG reclamem a les administracions públiques actuacions per a posar límit al colador que s’han convertit les nostres fronteres: en primer lloc, validant ràpidament les tècniques analítiques utilitzades per la Comissió en aquesta recerca (a la Unió Europea i els seus Estats membres); posteriorment, augmentant els controls a les importacions en els Punts d’Inspecció Fronterera (PIFS) i creant un Centre Europeu de Referència per a la Mel que permeta dur a terme les actuacions necessàries per a protegir del frau als consumidors i consumidores de mel i al sector apícola europeu.

Així mateix, reclamem que Espanya aprofiti la presidència del Consell de la Unió Europea en el segon semestre de 2023 per a liderar la posada en marxa de totes aquestes mesures així com una modificació de les normes d’etiquetatge que defense els interessos del sector productor apícola, consumidors i consumidores, després de la decepció que va suposar l’última modificació de la Norma de Qualitat de la Mel espanyola en 2020. Després d’aquesta modificació no s’ha millorat ni la situació del sector ni la transparència en l’etiquetatge d’origen de les mels comercialitzades a Espanya, sinó que s’han continuat important i venent milers de tones de succedanis de mel en els nostres mercats.

A més, després d’aquest escàndol COAG llança un missatge clar als consumidors. “Comprar directament als apicultors i apicultores, o a través de canals curts de comercialització, és la millor garantia d’autenticitat i qualitat de la mel”, ha declarat Pedro Loscertales, responsable de sector apícola de COAG. “Aquesta compra responsable permet, a més, una correcta pol·linització de la nostra rica i variada flora silvestre i dels nostres cultius; i genera ocupació i activitat econòmica en les nostres zones rurals”.

INFORME FRAU MEL UE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.