caiguda sector apícola

caiguda sector apícola

Els apicultors professionals a la Comunitat Valenciana travessen una profunda crisi que està provocant l’abandó de l’activitat. Se senten desbordats pels problemes sanitaris; se senten defraudats per l’administració valenciana, que ha escatimat les ajudes agroambientals a l’apicultura i els expulsa des de fa 30 anys de la zona citrícola mitjançant l’aplicació d’una normativa injusta; se senten impotents davant els desastres climàtics que tant estan afectant aquest sector.

crisi en el sector vitícola

crisi en el sector vitícola

Inflació i pujada de costos pels efectes de la guerra d’Ucraïna han provocat un pronunciat desequilibri entre oferta i demanda.
A la caiguda del consum en el mercat intern i de les exportacions, se sumen les existències de l’any del COVID (2020) que exerceixen una pressió a la baixa.
Aquesta situació estan provocant una paralització del mercat i l’enfonsament en les cotitzacions, de forma molt acusada en els vins negres.