Noves facilitats per a la venda directa

COAG llança una campanya divulgativa per a donar a conèixer la nova normativa que facilita la venda directa d’aliments des de petites explotacions

La Coordinadora d’Organitzacions d’Agricultors i Ramaders (COAG) ha llançat una campanya divulgativa per a donar a conèixer la nova normativa que facilita la venda directa d’aliments des de petites explotacions agrícoles i ramaderes. “Pretenem que els homes i dones del camp coneguin el contingut del Reial decret 1086/2020 de flexibilització en matèria d’higiene alimentària i com poden beneficiar-se del mateix per a generar valor afegit via venda directa de les seves produccions al consumidor final. Es tracta d’una demanda històrica de determinats sectors productius i permet l’adaptació del denominat “paquet d’higiene” al nostre país al nou context productiu i comercial”, ha subratllat Andoni García, responsable de Mercats Agraris de COAG.

El Reial decret 1086/2020 de flexibilització en matèria d’higiene alimentària facilita l’aplicació de la normativa UE de forma harmonitzada en tot el territori nacional i permet que establiments alimentaris petits, amb poca producció o que elaboren productes tradicionals puguin aconseguir els objectius dels reglaments d’higiene d’una manera més senzilla. Tot això, sense menyscapte de la necessària seguretat i higiene dels productes.

Entre les principals novetats destaquen els següents avanços:

  • Simplifica els requisits en seguretat i higiene alimentària en els productes d’origen animal per a petites explotacions.

  • Permet i facilita l’adequació de les tècniques tradicionals de producció i la seva posada en el mercat de proximitat, amb la finalitat de crear economia lligada al medi rural i contribuir a evitar la despoblació.

  • Estableix requisits estructurals per a petits escorxadors o mòbils i perquè puguin realitzar sacrificis d’ocells i conills criats en la pròpia granja. L’autoritat competent establirà controls en els establiments que produeixin carn picada, després d’analitzar el risc dels resultats dels mostrejos.

  • Afavoreix el consum de proximitat i els canals curts de comercialització, permetent la venda directa de petites quantitats de carn i de llet crua a consumidors i consumidores o a establiments de venda al detall, que podrà realitzar-se en la pròpia explotació o en mercats ocasionals o periòdics, però mai a més de 100 quilòmetres de distància entre l’explotació i els mercats.

  • Es homogeneízan criteris per a menjars preparats per a residències de majors, centres de dia o menjadors escolars; amb menjades testimoni per als estudis epidemiològics.

  • Respecte a la informació a les persones consumidores, els productes hauran d’indicar: número RGSEAA (Registre General Sanitari d’Empreses Alimentàries), descripció de la mercaderia (pes net del producte, lloc d’explotació, de caça o de ramaderia de lídia) i data de sacrifici.

Aquesta iniciativa està patrocinada per de el Ministeri de Consum i compta amb el suport i la col·laboració de l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició.- 

Noves facilitats per a la venda directa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.