S.O.S. PER LA SUPERVIVÈNCIA DE L'AGRICULTURA VALENCIANA

Les organitzacions agràries valencianes convoquen a una gran manifestació a la ciutat de valència el pròxim 25 de febrer

        TAULA REIVINDICATIVA
 • Compliment estricte i rigorós de la Llei de la Cadena Alimentària, perseguint la venda a pèrdues i els preus en origen per baix dels costos de producció, els quals han de ser fixats per un organisme públic de referència.

 • Desenvolupament normatiu de totes les possibilitats d’excepció en competència que permet la PAC.

 • Mesures extraordinàries per alleujar l’escalada dels costos de producció agrícoles i ramaders.

 • Nou sistema nacional d’assegurances agràries adaptat a les necessitats dels llauradors i ramaders, i no als beneficis de les companyies asseguradores.

 • Implantar assegurança de costos/ingressos agraris.

 • Posada en marxa d’un Pla de reconversió i reestructuració per als sectors agraris en crisi.

 • Implicació de totes les administracions públiques, tant en recursos humans com econòmics, per afrontar les amenaces fito i zoosanitàries actuals, destacant el tractament en fred.

 • Fixació d’estratègies de lluita i compensació per danys de plagues i malalties importades i amb importants limitacions de mitjans de lluita (cotonets, trips, àcars, mosques blanques, vespeta, etc.)

 • Eliminar restriccions a l’activitat arrossera dins dels parcs naturals.

 • Estudi previ de l’impacte agrari i revisió posterior dels acords amb països tercers i de les estratègies del Pacte Verd Europeu.

 • Diferenciar en els punts de venda, a través de l’etiquetatge, els productes de la Unió Europea respecte dels importats des de països tercers.

 • Adaptar la Reforma Laboral a les necessitats de les campanyes agràries.

 • Rebaixa significativa del mòdul de l’IRPF agrari.

 • Revisió del Codi Penal i augment de recursos per millorar la lluita contra els robatoris al sector agrari.

 • Llei Emergència per danys de fauna salvatge.

 • Manteniment dels caudals per a regadiu del transvasament Tajo-Segura. Anàlisi dels recursos hídrics i inversió en obres hidràuliques.
S.O.S. PER LA SUPERVIVÈNCIA DE L’AGRICULTURA VALENCIANA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.