COAG llança una campanya d'incidència política per a aconseguir una formació més àmplia i objectiva sobre el sector agrari en col·legis i instituts​

-S’ha elaborat un exhaustiu informe en el qual s’evidencia amb arguments científics, procedents de l’àmbit de les ciències naturals, econòmiques i socials, que un major i millor coneixement del nostre sector agroalimentari dins del currículum escolar és vital per a forjar des de la infància pensament crític entorn de la manera en la qual ens alimentem.

– Per a recaptar el màxim nombre de suports possibles, aquest document es presentarà a partits polítics, institucions públiques estatals i autonòmiques i a tot el teixit associatiu relacionat amb aquesta iniciativa: associacions de pares i mares d’alumnes, professorat, nutricionistes, organitzacions professionals de la cadena alimentària, pedagogs, etc…

DESCARREGA EL MATERIAL

La Coordinadora d’Organitzacions d’Agricultors i Ramaders (COAG) ha posat en marxa una campanya d’incidència política perquè els continguts sobre el sector agroalimentari s’imparteixin d’una manera més amplia i objectiva en el temari obligatori d’educació primària i secundària.

Per a recaptar el màxim nombre de suports possibles, COAG ha elaborat un exhaustiu informe que es presentarà a partits polítics, institucions públiques estatals i autonòmiques i a tot el teixit associatiu relacionat amb aquesta iniciativa: associacions de pares i mares d’alumnes, professorat, nutricionistes, organitzacions professionals de la cadena alimentària, pedagogs, etc…. “En aquestes pàgines volem demostrar que els agricultors i ramaders som essencials malgrat ser gairebé invisibles en els continguts que s’imparteixen en col·legis i instituts. Per a això, partim d’arguments científics, procedents de les ciències biològiques, econòmiques i socials, que justifiquen que el currículum escolar ha de reconèixer al sector agroalimentari com un pilar fonamental per al desenvolupament econòmic, social i mediambiental d’un país com el nostre. En la mateixa línia, considerem important que la ciutadania disposi de la millor i més completa informació a l’hora de prendre decisions respecte a la seva alimentació i això passa amb una formació d’acord amb la importància estratègica del sector primari”, ha apuntat Miguel Padilla, Secretari General de COAG.

Les tres temàtiques que constitueixen l’eix del document – alimentació, salut i cadena agroalimentària – no sols estan fortament interrelacionades, sinó que juguen un paper molt important en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Per aquesta raó, el nostre equip d’experts, ha realitzat un estudi sobre la presència que tenen aquestes temàtiques en el currículum d’ensenyament obligatori. D’una banda, s’han analitzat els sabers bàsics que estableix la normativa d’Educació Primària, Secundària i Batxillerat i la seva representació en els llibres de text. “Partim d’un currículum estatal molt ambiciós quant a continguts, però poc concret, que posa el focus en la ciència, la tecnologia, la sostenibilitat i l’urbà, però que en general mostra un sector agroalimentari esbiaixat i filtrat pel medi ambient i sota una visió eminentment urbana. Per exemple, en batxillerat el terme “agricultura” apareix 5 vegades, quatre d’elles citat simplement com a exemple, i la cinquena en el context de “la contaminació, la salinització i la degradació del sòl i les aigües”, en els temaris corresponents a les assignatures de Biologia, Geologia i Ciències Ambientals. Una cosa similar ocorre amb el terme ramaderia, que apareix tan sols 3 vegades”, ha subratllat Jaume Bernis, responsable d’aquesta iniciativa en la Comissió Executiva de COAG.,

Tradicionalment el sector primari s’ha donat a conèixer d’una manera bastant limitada i repetitiva. La comunitat educativa, conscient d’aquestes mancances, sovint intenta compensar amb altres eines complementàries com són les visites a granges-escola o posada en marxa d’horts escolars. Si bé aquests recursos tenen una utilitat didàctica inqüestionable, és cert que més sovint del que seria desitjable mostren als nens i nenes una visió de la producció d’aliments molt allunyada de la realitat. “Hem constatat que el fet que coneguin els mètodes actuals de producció d’aliments o siguin capaços d’apreciar el valuós patrimoni natural i cultural relacionat amb l’activitat agrícola i ramadera, depèn de la sensibilitat dels quals desenvolupen la legislació i de la pròpia comunitat educativa”, ha remarcat Padilla.

Des de COAG esperem que aquesta anàlisi serveixi per a justificar la importància i necessitat de realitzar una campanya d’incidència política des de la societat civil, preocupada per la gairebé inexistent presència del sector agroalimentari en l’ensenyament obligatori de l’alumnat espanyol. Per tant, demandem que l’educació obligatòria en el nostre estat ofereixi a les noves generacions una formació molt més profunda i extensa, i en tots els nivells educatius, sobre la importància de l’alimentació en les seves facetes de salut, economia i societat, arribant al punt, si es considerés necessari, de la incorporació d’una assignatura que abordi aquests temes. “Apostar per l’educació dels més joves és invertir en el coneixement i la salut de les noves generacions”, ha postil·lat el responsable d’aquest projecte en la Comissió Executiva de COAG, Jaume Bernis.

CAMPANYA EDUCATIVA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.