Els apicultors espanyols inicien la campanya de transhumància més cara de la història

  • El vertiginós augment dels preus del gasoil ha duplicat el cost dels desplaçaments. Una explotació mitjana de 500 ruscos han passat de tenir d’unes despeses en transport de 5.200 euros a superar els 10.000€.

  • Els apicultors acumulen un sobrecost de 20.000 euros durant la present campanya. A la pujada dels preus del gasoil, se suma el cost del suplement alimentós de les abelles davant l’escassa floració per sequera.

Els apicultors espanyols inicien durant aquests dies la campanya de transhumància més cara de la història pel ral·li alcista dels preus del gasoil, un + 96% en entre març de 2021 i març de 2022 segons l’estudi realitzat pels Serveis Tècnics de COAG. 

Una vegada acabada la temporada de recol·lecció de pol·len i mel en les zones de flora més primerenques, meitat sud i llevant, milers d’apicultors s’encarreguen de la supervivència i cura dels seus ruscos movent-les a zones de primaveres més tardanes de la meitat nord. El vertiginós augment dels preus del gasoil ha duplicat el cost dels desplaçaments. Una explotació mitjana de 500 ruscos han passat de tenir d’unes despeses en transport de 5.200 euros a superar els 10.000€.

A nivell general, els apicultors acumulen un sobrecost de 20.000 euros durant la present campanya. A la pujada dels preus del gasoil, se suma el cost del suplement alimentós de les abelles davant l’escassa floració per sequera. Tant és així, que s’ha passat d’un cost mitjà d’alimentació de 4 euros/ rusc en cada campanya a 19 euros/ rusc en l’actual. Sense parlem d’una explotació mitjana a Espanya (500 ruscos), el cost total d’alimentació de les abelles ha passat dels 2.000 euros a 9.500. 

Davant aquesta situació, des del sector apícola de COAG es reclama al govern i les administracions autonòmiques un paquet específic de mesures de suport per als apicultors i apicultores. “No sols està en joc la viabilitat econòmica de les explotacions apícoles professionals. Els preus absurds del gasoil reduiran els desplaçaments i per tant la transhumància apícola. Això dificultarà el manteniment de la biodiversitat i la correcta pol·linització de molts cultius en aquells ecosistemes que rebien per aquestes dates els assentaments de milers de ruscos  i abelles mel·líferes. La pol·linització apícola per a l’agricultura és 20 vegades el valor de la producció del rusc”, ha subratllat Pedro Loscertales, responsable del sector apícola de COAG.

Els apicultors espanyols inicien la campanya de transhumància més cara de la història

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.