Des de la CCPV-COAG ens sumem a les mobilitzacions agràries a Europa i cridem a revisar les polítiques agràries i alimentàries europees. Juntes per una agricultura justa i sostenible

Grupo de tractores llegando a la manifestación por el campo valenciano en febrero del 2022
Grup de tractors arribant a la manifestació pel camp valencià al febrer del 2022. Autor: Jaume Ferrando

València a 1 de febrer de 2024: Des de la Coordinadora Llauradora del País Valencià – COAG ens sumem a les reivindicacions dels agricultors. Estarem mobilitzant-nos dins del territori valencià per a reclamar davant la Unió Europea, el Govern d’Estatal i la Comunitat Autònoma, canvis en la Política Agrària Comuna, que resolguen o remeien els problemes actuals:

 • La frustració i malestar en el sector agrari europeu i espanyol s’intensifiquen a causa de les difícils condicions i la burocràcia opressiva generada per les normatives de la UE.
 • La lluita dels agricultors contra un mercat desregulat i La competència deslleial que posa en perill la viabilitat de nombroses explotacions. Malgrat això, la UE continua tancant acords de lliure comerç amb tercers països.
 • La falta d’ingressos de l’agricultor i l’aparent empara que ofereix la Llei de la Cadena Agroalimentària.
 • El relleu generacional i la ineficiència de les polítiques actuals per a remeiar aquest aspecte.
 • Les Polítiques Agràries orientades a l’agroindústria i a les grans superfícies, deixant de costat al xicotet agricultor.

La CCPV-COAG demanda, respecte als acords de lliure mercat i preus justos:

 • La suspensió de negociacions amb MERCOSUR, la no ratificació de l’acord amb Nova Zelanda i la paralització de les converses amb Xile, Kenya, Mèxic, l’Índia i Austràlia. Així mateix, insten el Govern d’Espanya, supervisat per la Comissió Europea, a augmentar els controls a la frontera per a garantir el compliment de les normatives internes de la UE.
 • Implementació de la Directiva sobre pràctiques deslleials (UTP) per a combatre practiques injustes.
 • Modificació i ampliació de la Llei de la Cadena Agroalimentària per a permetre que els preus dels agricultors cobrisquen els costos de producció.
 • La AICA- Agència d’Informació i Control Alimentari- hauria d’aplicar sancions econòmiques més concordes a la infracció sotmesa. Aquesta entitat deu acutuar a través dels indicis com els “preus anormalment baixos”, com és el cas ara mateix de la llima i incrementar les inspeccions d’ofici.

Respecte a la PEPAC

 • Flexibilització i simplificació de l’actual PEPAC, això inclou tant els ecoesquemas com les BECAM (condicionalitat reforçada). L’excessiva burocràcia està suposant uns costos inassumibles per als agricultors i ramaders professionals i no possibiliten complir els objectius en matèria mediambiental.
 • Transparència a l’hora de realitzar els pagaments de la PEPAC: que s’explique què estàs cobrant (si és ajuda bàsica a la renda, ecorregimen…) i com (especificar €/ha).
 • Suport a agricultors sostenibles que practiquen l’agricultura respectuosa amb el medi ambient i a aquells que inicien la transició cap a la sostenibilitat mediambiental i l’agroecologia.

A nivell de l’Estat Espanyol:

 • Sol·licitar al Ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, solucions immediates per a abordar les problemàtiques del sector, en tot allò relacionat amb les conseqüències de la sequera i la Guerra a Ucraïna, preus i costos de producció, simplificació i flexibilitat de la PAC, sectors ramaders i qüestions laborals i de Seguretat Social.
 • S’ha de recuperar un pressupost reforçat per a les assegurances agràries, per a adaptar-lo a la situació estructural que suposen les sequeres i fenòmens meteorològics adversos, cada vegada més intensos i recurrents pel canvi climàtic.
 • L’Observatori de la cadena ha de publicar els índexs de preus i costos
  En les competències de les Comunitats Autònomes, la simplificació dels tràmits burocràtics que ofeguen als professionals del camp.
 • S’exigeix un reforçament real dels mecanismes d’incorporació de joves per a propiciar el relleu generacional davant la gran jubilació en el camp:
  • Cap sol·licitud d’incorporació de joves ha de quedar-se sense realitzar-se per falta de pressupost.
  • Frenar l’especulació i la compra de terra que estan realitzant els fons d’inversió i agents fora del sector agrari.
  • Facilitar, mitjançant mecanismes voluntaris, l’accés a la terra als joves i nous agricultors, així com a aquells que tenen una base territorial inferior a la mitjana del seu sector productor.
  • Ha de replantejar-se la instal·lació d’energies renovables en terrenys agraris.

A l’igual que la Coordinadora Europea de la Via Camperola observem amb preocupació els intents de l’extrema dreta d’explotar i utilitzar aquesta indignació i les mobilitzacions per a impulsar la seua pròpia agenda, que inclou negar el canvi climàtic, demanar que es rebaixen les normes mediambientals i culpar als treballadors immigrants de les zones rurals, i tot això no té res a veure amb els interessos dels agricultors ni millora les seues perspectives de futur.

COMUNICAT DE LA COORDINADORA CAMPEROLA DEL PAÍS VALENCIÀ– COAG:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.