El Consell de l’Horta de València, del qual forma part la CCPV-COAG, ha elaborat un parell de guies de bones pràctiques per als agricultor i agricultores.

Guia de bones pràctiques i condicionants per a la intervenció en camins i sendes de l’Horta de València

La guia de bones pràctiques tracta d’establir criteris tècnics per a la conservació i millora de camins i senders dins de l’àmbit del PAT, integrant-los en el paisatge de l’Horta de València.
En el document es defineixen aspectes com la selecció de materials, el disseny d’elements dels vials, o l’ús de la vegetació.

Resultats d’èxit:

-Proposa solucions de mobilitat sostenible i de regulació de trànsit per als camins de l’horta.

-Ofereix un catàleg de materials que responen criteris d’integració, sostenibilitat i durabilitat.

-Especifica l’element verd que acompanyarà als camins per afavorir la biodiversitat en l’horta.

 

Guia de bones pràctiques en Sèquies

La Guia recull l’esperit de la Llei de l’Horta quant a la protecció dels caixers tradicionals o el paper de les séquies com a corredors ecològics i entramat d’infraestructura verda. Inclou recomanacions amb el doble objectiu de fixar criteris bàsics a l’hora de planificar el manteniment i establir mesures correctores.

Característiques innovadores:

– Conjuga la tècnica i materials tradicionals amb la incorporació de noves tecnologies de bioenginyeria,
compatibles amb el manteniment de la dinàmica i els processos de reg i eficiència hidràulica.
– Desenvolupa una gestió activa i adaptativa dels recursos naturals.
– Destaca el paper històric dels regants i sequiers en la formació de la identitat cultural, natural i agrícola
de l’Horta, i reconèixer la seua rellevància per al present i futur del territori.

Elements facilitadors:

– La col·laboració de les comunitats de regants.
– El marc legislatiu que permet garantir l’equilibri entre, per una part, la promoció de l’eficiència hidràulica i la millora tècnica, social i ambiental en el funcionament del sistema hidràulic de l’Horta.

 

Per a més informació: Consell de l’Horta de València

El Consell de l’Horta de València ha aprovat la “Guia de bones pràctiques en séquies” i la “Guia de bones pràctiques i condicionants per a la intervenció en camins i sendes de l’Horta de València”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.