La Coordinadora Camperola del País Valencià- COAG, ens adherim al manifest col•lectiu llançat per CERAI amb l’objectiu d’estimular la mobilització del sector agrari en recolzament al poble palestí.

Protestas por Palestina. Fuente: CERAI

El Centre d’Estudis Agraris i d’Agricultura Internacional (CERAI) al costat d’un nodrit grup de tècnics i tècniques de cooperatives, sindicats agraris i professorat d’Escoles d’Agricultura, llancem aquest manifest amb l’objectiu d’estimular la mobilització del sector agroalimentari en suport del poble palestí.

En el moment actual, segons els mitjans de comunicació internacionals, des del 7 d’octubre del passat any han mort 30.000 palestins a Gaza (un 70% dones i xiquets), hi ha 70.000 persones ferides i 10.000 persones desaparegudes que, amb tota seguretat, es troben sota els enderrocs de la ciutat després dels bombardejos indiscriminats, dia i nit, per aire i per terra de l’exèrcit i l’aviació israeliana.

Gaza està assolada, és un enorme munt d’enderrocs. La seua població, portant a coll els seus escassos estris, fuig de l’exèrcit israelià en l’escàs perímetre que ofereixen els seus 365 km², vivint a la intempèrie o en improvisades botigues, patint la pluja i el fred de l’hivern, sense cap refugi segur, sense aliments i sense aigua, sense les mínimes condicions d’higiene, sense assistència mèdica adequada.

Cal preguntar-se: Què vol fer de Gaza Israel? Què vol aquesta gent? Un enorme cementeri, acabar amb el poble palestí que deambula pres del pànic, a l’espera que les bombes de l’aviació, els trets dels tancs, les razzias de l’exèrcit israelià acabe amb la seua existència?

Les Nacions Unides han alertat sobre el perill que es puga produir una gran fam, amb les malalties que podrien arribar per la debilitat física i les condicions infrahumanes després de quatre mesos de setge israelià. I al costat del terrible drama al qual estem assistint a Gaza, veiem també com els colons i l’exèrcit israelià acorralen, terroritzen, assassinen, expropien i destrueixen els cultius dels llauradors de Cisjordània.

Per tot això, nosaltres i nosaltres, agricultors/as, tècnics i tècniques agrícoles, investigadors/as, professors/as i estudiants d’Escoles d’agricultura, divulgadors/as científics, cooperativistes i sindicalistes agraris/as de l’Estat espanyol l’activitat professional del qual està centrada en produir aliments, a nodrir a la nostra població, no podem tolerar el genocidi que Israel està duent a terme sobre els el poble palestí i Cisjordània. No podem acceptar que es prive a homes, dones i xiquets dels aliments, de l’aigua, d’allotjaments segurs, de cures mèdiques,… dels serveis bàsics que els permeten subsistir.

Pel que exigim al govern israelià i a tota la comunitat internacional:

1r:- S’establisca immediatament un alto-el-foc, i cessen els bombardejos i les accions de guerra de l’exèrcit israelià a Gaza i també a Cisjordània.

2n.- Es restablisca l’entrada a Gaza d’aliments a bastament per a impedir la fam que s’està anunciant per les organitzacions internacionals.

3.- I que si la fam es produïra pel bloqueig d’Israel a l’ajuda humanitària, siga això considerat com un crim de lesa humanitat i igualment els seus responsables rendisquen comptes davant la Cort Penal Internacional (CIP) per crims de guerra.

Agricultors Palestins. Font: www.uawc-pal.org
Agricultor Palestí. Font: www.uawc-pal.org
Agricultors Palestins amb la Via Camperola. Font: www.uawc-pal.org
Manifest del sector agroalimentari en suport al poble palestí

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.