SUPORT MASSIU A la MANIFESTACIÓ DEL 25F

Més de cent cooperatives, entitats de la societat civil i ajuntaments donen suport a la manifestació agrària del divendres 25 de febrer a València

TABLA REIVINDICTIVA

 

 • Garantir uns preus dels productes agraris que permeten la sostenibilitat econòmica de les explotacions agrícoles i ramaderes, en línia amb el que estableix la llei de la cadena alimentària.

 • Desenvolupament normatiu de totes les possibilitats d’excepció en competència que permet la PAC.

 • Una PAC més mediterrànea i que contemple la idiosincràsia dels cultius de regadiu així com de la necessitat de recolzament als sectors de secà i del nostre model ramader sostenible.

 • Exigir clàusules espill en les produccions agrícoles i ramaderes que s’importen d’altres païssos tercers, de forma que existisquen les mateixes condicions de producció dins i fora de la Unió Europea per als aliments que arriben als nostres consumidors.

 • Mesures extraordinàries per alleujar l’escalada dels costos de producció agrícoles i ramaders.

 • Nou sistema nacional d’assegurances agràries adaptat a les necessitats dels llauradors i ramaders, i

  no als beneficis de les companyies asseguradores.

 • Implantar assegurança de costos/ingressos agraris.

 • Posada en marxa d’un Pla de reconversió i reestructuració per als sectors agraris en crisi.

 • Implicació de totes les administracions públiques, tant en recursos humans com econòmics, per afrontar les amenaces fito i zoosanitàries actuals, destacant el tractament en fred.

 • Potenciar la investigació agrària i recolzament a la innovació en explotacions i empreses agroalimentàries, evitant la prohibició de fitosanitaris sense alternatives eficaces en la lluita contra plagues i malalties vegetals.

 • Compensació als sectors ramaders pels increments de costos derivats de les majors exigències mediambientals i d’aplicació dels respectius Reals Decrets d’ordenació sectorial.

 • Mesures dirigides a aconseguir una convivència entre el sector citrícola i apícola valencià.

 • Simplificació dels tràmits administratius relatius a les instalacions agrícoles i ramaderes.

 • Eliminar restriccions a l’activitat arrossera dins dels parcs naturals.

 • Diferenciar en els punts de venda, a través de l’etiquetatge, els productes de la Unió Europea respecte dels importats des de països tercers.

 • Reconeixement i major recolzament al cooperativisme agroalimentari, com instrument principal de vertebració i millora de la rendibilitat de les explotacions agrícoles i ramaderes, l’accés a mercats de valor i d’adaptació al nou model productiu.

 • Adaptar la Reforma Laboral a les necessitats de les campanyes agràries.

 • Rebaixa significativa del mòdul de l’IRPF agrari.

 • Revisió del Codi Penal i augment de recursos per millorar la lluita contra els robatoris al sector agrari.

 • Llei Emergència per danys de fauna salvatge.

 • Manteniment dels caudals per a regadiu del transvasament Tajo-Segura. Anàlisi dels recursos hídrics i inversió en obres hidràuliques.

SUPORT MASSIU A la MANIFESTACIÓ DEL 25F

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.